Tiếng Việt (Vietnamese) 

Thông tin bổ sung

Phương tiện truyền thông xã hội

Theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội để biết các thông tin và tài nguyên mới nhất liên quan đến COVID-19.

Facebook.jpg

Twitter.gif

Instagram.jpg


Thông tin về Đại dịch
Tiêm Vắc-xin Ngừa COVID-19

Trợ Cấp Tiền Thuê Nhà

Khẩu trang hoặc dụng cụ che mặt
Xét nghiệm

Đối với những người nhiễm bệnh

Đối với những người có nguy cơ cao nhiễm COVID-19
Tìm kiếm người đã tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19

Đối với cha mẹ và người giám hộ hợp pháp

Tài liệu hướng dẫn

Thư gửi Cộng đồng từ Viên chức y tế Quận Thurston

Bảo hiểm y tế

Thông tin liên hệ Dịch vụ xã hội và y tế công cộng

 • Trong giờ làm việc, hãy gọi 360-867-2610
 • WA Relay: 711 hoặc 800-833-6388
 • Số gọi khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng 1-800-986-9050
 • Số gọi cấp cứu y tế 911
 • Nhóm kinh doanh COVID-19

Đường dây nóng hỗ trợ COVID-19 của tiểu bang 

 • Gọi 1-800-525-0127 
  • Sau đó nhấn #
 • Giờ làm việc:
  • Thứ Hai đến Thứ Sáu, 6:00 sáng - 10:00 tối
  • Thứ Bảy và Chủ Nhật, 8:00 sáng - 6:00 chiều
 • Ngôn ngữ
  • Đối với các ngôn ngữ khác, hãy đợi và yêu cầu thông dịch viên

Hoặc soạn tin "Coronavirus" gửi 211-211